phone x
021.335.36.20
whatsapp x

WhatsApp Number

+40722.519.048

Message
messenger x
email x
office@gloriadental.ro
Termeni și condiții - Clinica Dentara, Piata Romana, sector 1, Bucuresti

Termeni și condiții

1. Date de prezentare

Acest site nu este un magazin virtual. Pagină web gloriandental.ro este un site de prezentare aflat în proprietatea S.C. GLORIA DENTAL S.R.L., cu sediul în Strada D. I. Mendeleev 37, București 030167, sector 1, având CUI: 18519290 şi J40/4978/2006, denumită în continuate şi proprietar. Acesta pagină web este operată în conformitate cu prevederile şi respectarea acestor Termeni şi Condiţii, care se completează cu prevederile legii aplicabile.

2. Aplicarea, modificarea şi actualizarea termenilor şi condiţiilor

Vizitarea acestui site, implica acceptarea următorilor termeni şi condiţii de către orice vizitator/utilizator ce continua navigarea. Înseamnă acordul şi acceptarea ca oricare informaţie prezenta pe acest site să fie ştearsă, înlocuită sau modificată fără o informare în prealabil. De asemenea reprezintă acceptul că nu se poate oferii garanţie de utlizare a site-ului, că serviciul nu va fi întrerupt şi potrivit oricerei aşteptări sau că nu vor apărea erori de orice natură.
Utilizatorul site-ului declara că a înţeles pe deplin şi este de acord cu Termenii şi Condiţiile prezentate mai jos sau în alte secţiuni ale site-ului.

3. Definiţii ale termenilor prezenţi

Utilizator – orice persoană care vizitează site-ul

Proprietar – GLORIA DENTAL S.R.L., având datele de identificare prezentate mai sus.

Newsletter – mijloc de informare, transmis prin mijloace electronice cu privire la produsele şi/sau promoţiile/campaniile dintr-o anumită perioadă, fără a crea o obligaţie sau vreun angajament al proprietarului faţă de client.
Site – gloriandental.ro

4. Proprietate intelectuală

Tot conținutul acestui Site-ului, incluzând fără a se limita la logo-uri, reprezentări grafice, simboluri comerciale, imagini statice/dinamice, fotografii de pordus sau decor, text şi/sau conţinut multimedia, este proprietatea exclusivă a GLORIA DENTAL S.R.L.

Copierea, reproducerea, distribuirea, publicarea, transferul, modificarea, alterarea, utilizarea, crearea de lagaturi, expunerea, includerea oricărui element de pe site în orice material, nu este permisă decât cu acordul în prealabil şi în scris al GLORIA DENTAL S.R.L.
În cazul în care Utilizatorul transmite proprietarului orice informaţie sau conţinut, aceasta nu va crea nici o obligaţie pentru proprietar.
Prin accesarea acestor Termeni şi Condiţii Utilizatorul înţelege şi acceptă că este interzisă în mod expres orice utilizare a Site-ului şi conţinutul acestuia în alte scopuri decât cele permise expres conform Termenilor şi Condițiilor.

5. Sugestii şi reclamaţii

Reclamaţiile sau orice fel de sesizări ori sugestii referitoare la modalitatea de accesare a site-urilor Titularilor sunt luate în considerare numai în baza unei adrese scrise din partea vizitatorilor, transmisă în format electronic, completând formularul pus la dispoziţie pepagina feedback sau trimise către adresa office@gloriadental.ro
O reclamaţie depusă în mod corespunzător cuprinde datele de identificare ale persoanei (prenume şi nume) precum şi o descriere a problemei ce face obiectul reclamaţiei. Totodată, reclamaţia va trebui să cuprindă cel puţin două dintre următoarele date de contact: adresa, număr de telefon, număr de fax şi adresa de e-mail.

După primirea reclamaţiei, Titularul va lua imediat măsurile necesare pentru soluţionarea problemei sesizate şi, se angajează ca, în termen de maxim 30 de zile de la data primirii acesteia, să trimită un răspuns scris prin una dintre modalităţile de comunicare furnizate de conform prevederilor de mai sus.

6. Promovare

Pentru promovarea Serviciilor, proprietarul site-ului poate trimite Newslettere Utilizatorului în mod direct sau prin intermediul partenerilor comerciali, cu asigurarea / respectarea confidenţialităţii privind datele furnizate de Utilizator vezi Politica de Confidenţialitate.

Utilizatorul are dreptul de a renunţa oricând la opţiunea exprimată iniţial, inclusiv prin folosirea linkului existent în cadrul unui Newsletter, prin trimiterea unui e-mail sau prin telefon, folosind datele menţionate în secţiunea Contact a Site-ului.

7. Confidenţialitate.

Proprietarul se va asigura că datele Utilizatorilor furnizate prin navigarea pe Site, prin plasarea de comentarii sunt păstrate confidenţiale atât de angajaţii proprii cât şi de partenerii comerciali şi împuterniciţi.

Proprietarul prelucrează datele cu caracter personal oferite de Utilizatori în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

8. Forţă majoră

Niciuna dintre părţi nu poate fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligaţiilor sale prevăzute în aceşti Termeni şi Condiţii, dacă o astfel de neexecutare la termen şi/sau în mod corespunzător, este datorată total sau parţial unui eveniment de forţă majoră sau unui caz fortuit. Forţă majoră este evenimentul extern, imprevizibil, absolut invicibil şi inevitabil. Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat.

stomatologie bucuresti
Evoluăm în același ritm cu tehnologia și ținem ca frumusețea și sănătatea dinților să devină un obiectiv important pentru pacienții noștri, conform dictonului "este mai ușor să previi decât să tratezi"